مایکروسافت استدیو ی Lionhead، خالق بازی Fable را تعطیل می کند

مایکروسافت استدیو ی Lionhead، خالق بازی Fable را تعطیل می کند
پس از اینکه ماه پیش خبر لغو توسعه عنوان Fable اعلام شد، مایکروسافت اعلام کرده است که استدیو ی خالق این عنوان،

مایکروسافت استدیو ی Lionhead، خالق بازی Fable را تعطیل می کند

پس از اینکه ماه پیش خبر لغو توسعه عنوان Fable اعلام شد، مایکروسافت اعلام کرده است که استدیو ی خالق این عنوان،
مایکروسافت استدیو ی Lionhead، خالق بازی Fable را تعطیل می کند

پاسخ دهید