معرفی آوای اول؛ اپلیکیشن اختصاصی همراه اول برای انتخاب آواهای انتظار

معرفی آوای اول؛ اپلیکیشن اختصاصی همراه اول برای انتخاب آواهای انتظار
سال های سال در تماس های تلفنی عادت به شنیدن صدای بوقی داشتیم که لحظات انتظار برای برداشتن گوشی توسط فرد مقابل را پر می کرد. اما ایرانسل و همراه اول با سرویس های آهنگ پیشواز و آوای انتظار این رویه را برای …

The post معرفی آوای اول؛ اپلیکیشن اختصاصی همراه اول برای انتخاب آواهای انتظار appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید

معرفی آوای اول؛ اپلیکیشن اختصاصی همراه اول برای انتخاب آواهای انتظار

سال های سال در تماس های تلفنی عادت به شنیدن صدای بوقی داشتیم که لحظات انتظار برای برداشتن گوشی توسط فرد مقابل را پر می کرد. اما ایرانسل و همراه اول با سرویس های آهنگ پیشواز و آوای انتظار این رویه را برای …

The post معرفی آوای اول؛ اپلیکیشن اختصاصی همراه اول برای انتخاب آواهای انتظار appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید(image)
معرفی آوای اول؛ اپلیکیشن اختصاصی همراه اول برای انتخاب آواهای انتظار

پاسخ دهید