چت بات نژادپرست مایکروسافت توسط چه کسی توسعه یافته بود؟

چت بات نژادپرست مایکروسافت توسط چه کسی توسعه یافته بود؟
انتهای ماه مارس بود؛ صرفا چهار روز پیش از اینکه مدیر عامل مایکروسافت روی صحنه رویداد «بیلد» برود و از «محاوره به عنوان یک پلتفرم» یاد کند. «لیلی چنگ» (Lili Cheng) صبح از خواب برخاست و به سرعت متوجه شد …

The post چت بات نژادپرست مایکروسافت توسط چه کسی توسعه یافته بود؟ appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید

چت بات نژادپرست مایکروسافت توسط چه کسی توسعه یافته بود؟

انتهای ماه مارس بود؛ صرفا چهار روز پیش از اینکه مدیر عامل مایکروسافت روی صحنه رویداد «بیلد» برود و از «محاوره به عنوان یک پلتفرم» یاد کند. «لیلی چنگ» (Lili Cheng) صبح از خواب برخاست و به سرعت متوجه شد …

The post چت بات نژادپرست مایکروسافت توسط چه کسی توسعه یافته بود؟ appeared first on دیجیاتو.

ادامه مطلب را در دیجیاتو بخوانید(image)
چت بات نژادپرست مایکروسافت توسط چه کسی توسعه یافته بود؟

پاسخ دهید