با مارک زوکربرگ ششمین فرد ثروتمند جهان آشنا شوید

با مارک زوکربرگ ششمین فرد ثروتمند جهان آشنا شوید

مارک زوکربرگ به عنوان ششمین فرد ثروتمند جهان شناخته شده است بنیانگذار شبکه اجتماعی و شرکت فیسبوک روز پنجشنبه بعد از اینکه بار

پاسخ دهید