تشخیص انسان از پشت دیوار با امواج Wi-fi محقق شد

تشخیص انسان از پشت دیوار با امواج Wi-fi محقق شد

محققین MIT در بخش دانش کامپیوتر و هوش مصنوعی در حال توسعه وسیله ای هستند که می تواند افراد را با کمک
سونی اریکسون

پاسخ دهید