سامسونگ تولید حافظه ۲۵۶ گیگابایتی را آغاز کرد

سامسونگ تولید حافظه ۲۵۶ گیگابایتی را آغاز کرد

ماه گذشته بود که سامسونگ تراشه UFS2.0 را با ظرفیت ۲۵۶ گیگابایتی معرفی کرد و بدونه شک قرار است که آن را در

شرمنده ، بخش پاسخ ها بسته است.