نمایش میزان باقیمانده باتری در اندروید

نمایش میزان باقیمانده باتری در اندروید

در این روز هایی که عمر باتری های موبایل بسیار کم است، امر مهمی است که همیشه به میزان باقیمانده باتری اسمارت

پاسخ دهید