آیپد ایر ۳ در تاریخ ۲۴ اسفند ماه معرفی می‌شود

آیپد ایر ۳ در تاریخ ۲۴ اسفند ماه معرفی می‌شود

تاکنون شایعات بسیاری درباره رویداد ماه مارس اپل منتشر شده استف همانطور که می‌دانید قرار است که شرکت اپل در تاریخ ۱۴

پاسخ دهید