شرکت ادوب در حال از بین بردن فلش پلیر است

شرکت ادوب در حال از بین بردن فلش پلیر است این مسئله کاملا واضح و روشن است که  نرم افزار ادوب فلش (Adobe Flash) در حال از بین رفتن و خارج شدن از